Proč je ISO norma 14001 důležitá

Každý ví, že podnikatelé se musí na našem území řídit českými státními normami. Ty nám říkají, jak by taková firma měla fungovat, aby především neohrožovala sebe ani ostatní. Týkají se prakticky všeho, od způsobu řízení až po výrobu. Jednou z těch méně známých, avšak přesto důležitých, je i ISO norma 14001. Avšak ačkoliv je poněkud obskurnější, není pochyb o tom, že je stejně důležitá, jako jsou ty známější. Tato se zabývá životním cyklem výrobku a tím, jak s ním má být nakládáno ve všech jeho etapách. Cesta k hotovému produktu totiž není ani zdaleka tak jednoduchá, jak si většina lidí myslí.

klasická výrobní linka

Nejprve je potřeba získat potřebné suroviny. Ty musí být vytěženy takovým způsobem, aby co nejméně poškozovaly životní prostředí. Po ukončení těžby je také často nutné krajinu revitalizovat. Krásný příklad vidíme například na Mostecku, kde některé doly končí svou činnost. Materiál je pak potřeba roztřídit a opracovat. Například u kamenů se jedná o rozřezání na bloky o velikosti vhodné k naložení a přepravě, u rostlinných materiálů zase na roztřídění podle toho, zda je daný kus rostliny vhodný ke zpracování či nikoliv.

i těžba má svá pravidla

Dále je zde asi nejnáročnější část, a tou je samotná výroba. Při ní také vzniká nejvíce odpadních látek, se kterými je potřeba následně naložit podle příslušných předpisů. Výroba pak musí probíhat standardním postupem, ať už pomocí strojů či lidské síly.

Nezbytným krokem je i následná kontrola kvality. Zdaleka ne všechny výrobky se povedou, a některé mají takové vady, že nemohou být použity k zamýšlenému účelu. Je jasné, že pokud by se tyto dostaly k zákazníkovi, měla by firma problém. Proto musí veškerou svou produkci podrobit kontrole a vadné kusy vyřadit. Teprve potom je možné ten zbytek odvézt do skladu či rovnou do obchodu, kde bude prodán.

Celá věc tedy není tak jednoduchá, jak se může neznalému člověku jevit. Je však pochopitelné, proč byla tato norma uzákoněna. Chrání koneckonců jak nás, běžné lidi, tak i firmy samotné.

Zpět nahoru